VILLA FÅRÖ

Under hösten 2016 påbörjar vi uppförandet av en privat bostad på Fårö. Huset är ritat av Yxfeldt arkitekter och är inspirerat av Ingmar Bergmans Fårö-hus och sextiotalets Hollywood hills. Eftersom tomten till stor del består av tallskog och huset är tänkt att integreras så mycket som möjligt i naturen anpassas placeringen därefter. Med svartbetsad träpanel smälter enplansvillan in i sin omgivning och de stora glaspartierna ger både en känsla av rymd och närhet till naturen.

FAKTA OM PROJEKTET

Beställare Privatperson
Uppdrag Uppförande av lösvirkesvilla
År 2015-2016