• TAKKEI TRAININGSYSTEMS

    Takkei Trainingsystems var bland de första i Stockholm att erbjuda sina kunder personlig träning i en exklusiv och privat miljö. …
  • KV TIMOTEJEN

    Fastigheten Timotejen ägdes ursprungligen av LM Ericsson och fungerade då som telefonfabrik. I SSM’s regi konverterades fastigheten 2007 och byggdes om till …
  • VILLA FLAXENVIK

    När ägaren köpte Villa Flaxenvik var huset ännu inte färdigbyggt, endast stomme och tak var på plats. Vi fick uppdraget att färdigställa uppförandet …