JOSEPH

När Joseph öppnade sin första butik i Sverige på NK’s plan 1 i Stockholm anpassades den befintliga butiksytan. Vi lade in nytt golv, byggde och målade väggar samt monterade inredning. Vi höll även i samordning av butikslarm, belysning och kassasystem.

FAKTA OM PROJEKTET

Beställare Nathalie Schuterman
Uppdrag Byggnad av butik
År 2013