HEM PÅ DROTTNINGGATAN

Högt upp på Drottninggatan i Stockholm ligger den här bostaden som tillhör en etablerad svensk designer.  En omfattande renovering gjordes innan inflyttning med lösningar som ritats av kunden.

Vi ansvarade för budget och tidsplan för alla underentreprenörer samt projekt- och arbetsledning på plats. Detta innefattade bl a avväxling av bärande vägg, nytt badrum och WC, komplettering och slipning/ betsning/ vaxning av golv, målning, ny stuckatur, el, vvs och gas samt montering av inredning.

FAKTA OM PROJEKTET

Beställare Privatperson
Uppdrag Renovering
År 2016