HUR VI ARBETAR

Vårt arbete är att underlätta för vår kund. Vi vill att kunden ska känna sig trygg och välinformerad och vi har alltid en nära dialog med samtliga inblandade; vår kund, underentreprenörer och arkitekt.

När en arkitekt är inkopplad tar vi vid när bygghandlingarna är godkända av kunden och ansvarar sedan för samordning och tidsplan under byggtiden. Vi tar även hand om upphandling av underentreprenörer och material. Vid behov av projektering har vi ett fint samarbete med flera konstruktörer, arkitekter och projektörer inom specifika områden.

Är kunden en privatperson driver vi ofta projektet från idéstadie till färdigställande. Tillsammans med kunden går vi igenom önskemål och idéer och utifrån dessa presenterar vi en specificerad offert som inkluderar tidsplan och förslag på både lösningar och materialval. Precis som ovan sköter vi sedan upphandlingen av de underentreprenörer som projektet kräver, köper in material och varor samt samordnar projektet under hela byggtiden.

Vi kan även agera byggherreombud när kunden har en färdig lösning, projektör och byggteam men inte tid att följa sitt byggprojekt. Vi erbjuder då stöd och rådgivning genom hela projektet, från upphandling till kontroll och tilläggskostnader.

Vårt fokus är en nöjd kund, från början till slut.