ns

 

 

 

 

RESIDENCE MAGAZINE

Nathalie Schutermans våning visades upp i septembers upplaga av Residence Magazine. Vårt uppdrag i projektet omfattade budget, tidsplanering och samordning av samtliga underentreprenörer, all orderhantering samt kreativt bollplank med Nathalie gällande både estetiska och praktiska lösningar. Se fler bilder under Projekt — Våning Karlaplan.

s33

AKTUELLA PROJEKT

På Strandvägen 33 pågår just nu en stor ombyggnad av en privatbostad som drivs av Båge Bygg AB. Vår projektledare Peter är inhyrd på projektet som förväntas vara klart under våren.